mek peroksit

Mek Peroksit

AKPA Mek

Metil Etil Keton Peroksit karışımıdır. Genel maksatlı MEKP olup doymamış polyesterleri oda sıcaklığında kürlendirmek için ve metal tuzları ile birlikte kullanılır. Mek peroksit özellikle genel maksatlı reçineler ve genel maksatlı kullanım için uygundur. Genel olarak %1 - %2 (ağırlıkça) kullanılması tavsiye edilir. Oda sıcaklığında kobalt hızlandırıcılarla birlikte kullanılması tavsiye edilir.+5 0C ile +30 0C arası sıcaklıklarda serin, iyi havalandırılmış yerlerde ve direk güneş ışığından uzakta orijinal ambalajında depolanmalıdır. Alev ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Statik elektrik birikimini engellemek için topraklama ve havalandırma yapılmalıdır. Amin ve Kobalt Hızlandırıcılardan uzakta, ayrı yerlerde depolanmalıdır.