Adisyon Vulkanizasyon : RTV2 silikon kauçukların vulkanizasyon mekanizması. Uçucu yan ürünler oluşmadığı için çekme olmaz. Vulkanize olmuş olan silikon kauçuklar kalıptan çıkarıldıktan sonra hemen kullanılabilir.


Akışkanlık : Bir karışımın kıvamının karakterizasyon şekli : dökülebilir, yayılabilir veya yoğrulabilir. Akışkanlık mili paskal saniye ( mPas ) birimi ile gösterilir. Değer ne kadar yüksek olursa, karışım o kadar daha az akışkan olur.

Alt Kesme : Modelin yüzeyinde sivrilikleri oluşturan girinti veya yüksekliktir.

Blok Kalıp : 3 cm üzerindeki kalınlıkta ve döküm veya baskı metodu ile üretilmiş kalıp. Yüksek stabilitesi dolayısı ile kendi kendini destekler.

Boşaltma : Karışımı hazırlanmış silikon kauçuğun havasının vakum altında alınması.

Çekme : Kürlenme sırasında açığa çıkan uçucu alkol oluşumu dolayısıyla kauçuğun ağırlık ve ölçütlerinin azalması. Sadece kondenzasyon tipi kalıp silikonlarda ortaya çıkar.

Desikatör : Cam veya plastikten, basınca dayanıklı, karışımı hazır olmuş silikondan havanın bir vakum pompası ile alınmasında kullanılan kap.

Destek Kalıp : Bir zar kalıbın repridüksiyon malzemesi ile doldurulurken veya saklanması sırasında şekil bozukluğuna uğramasını engellemeye yarayan sabit katı yapıda malzeme. (alçı, fiberglas zırh vs )

Elastik - Elastikiyet : Bir malzemenin deformasyon sonrasında orjinal şekil ve ölçüsüne dönme yeteneği.

Engellenmiş Kürlenme : Düşük sertlik veya uç durumlarda kauçuk içerisinde veya yüzeyinde yapışkan veya sıvı fazda kalmış bölgeler oluşmasına sebep olan tamamlanmamış veya engellenmiş çapraz bağlanma. Bakınız İnhibitasyon.

Hava Alma : A ve B komponentlerin karışımı sırasında sıkışan havanın alınması.

İnhibitasyon : Adisyon tipi RTV2 silikon kauçuklarda platinyum katalizörün aşağıda listelenen maddeler ile teması sonucunda kısmen veya tamamen zehirlenmesi ile vulkanizasyonun engellenmesi:

  • Sülfür veya farklı sülfür karışımları içeren doğal ve sentetik kauçuk maddeler.
  • Aminler, üretanlar ve amin içeren poliüretan veya amin kürlenme sistemli epoksi reçineler ve türevleri.
  • Organo metalik ( özellikle kalay içeren ) karışımlar ve bunları içeren karışımlar, örneğin vulkanize olmuş kauçuk ve kondenzasyon tipi RTV2 silikon kauçukların katalizörleri.Kataliz : Baz silikon kauçuk ile katalizörün veya A ve B komponentlerin karıştırılması ile çalışılabilir bir kauçuk sistemi oluşturulması.

Katalizör : Vulkanizasyon sistemini aktive ederek hızlandıran karışım. Kondenzasyon tipi ürünlerde organik kalay karışımları kullanılmaktadır. Adisyon tipi ürünlerde ise platinyum karışımlar kullanılmaktadır.

Komponent : İki veya daha çok parçalı bir sistemin her bir öğesi. Kondenzasyon tipi silikonlarda T serisi katalizörden, Adisyon tipi sistemlerde ise A ve B komponentlerinden oluşmaktadır.

Kondenzasyon Vulkanizasyon RTV2 silikon kauçukların vulkanizasyon sistemi. Vulkanizasyon sırasında yan ürün olarak uçucu, düşük moleküler yapıda alkol oluşmaktadır.

Konsistens : Bir malzemenin akışkanlık ve form değiştirme özellikleri.

Kürlenme : Kürlenme ajanı ile en az silikon polimer zincirindeki üç uç arasındaki kimyasal reaksiyon. Bu reaksiyon silikon kauçuğun elostomerik forma dönüşmesini sağlar.

Kürlenme Ajanı : En az üç reaktif gruba sahip silikon polimerlerle reaksiyona giren ve üç boyutlu çapraz bağlanma sağlayan element.

Kürlenmiş Kauçuk : Çapraz bağlanmanın tamamen gerçekleşmiş olduğu kauçuk.

Reaksiyon Ürünü : Bir reaksiyon sonucu oluşan malzeme, örneğin kondenzasyon tipi vulkanizasyon sırasında oluşan uçucu alkoller de bir reaksiyon ürünüdür.

Reprodüksiyon : Modelin eksiksiz kopyası.

RTV2 Kalıp Silikonu: RTV : Oda sıcaklığında kürlenen ( room temperature vulcanization ) 2 ise komponent sayısı.

Shore Sertliği : Vulkanize olmuş kauçuğun sertlik ölçüm birimi ( çentik sertliği ). Alışılagelmiş kauçuklar için Shore A skalası , çok düşük sertlik seviyesindeki kauçuklar için Shore 00 skalası kullanılır.

Silikon Polimer : Oksijen ve silikon atomların ardı ardına dizilerek oluşturdukları uzun zincirli bir karışım, silikon atomları iki organik grubu taşırlar, zincir her iki sonunda da birer reaktif grup ile sınırlanmıştır.

Vakum : Bir vakum pompası yardımı ile havanın çekilmesi ile geniş bir hava boşluğu yaratılan alan. Dökülebilir silikon tipleri en çok 20 mbar arta kalan basınç ile uygun şekilde havanın alınmasına ihtiyaç duyarlar.

Vakum Pompası : Vakum oluşturmak amacı ile havanın çekilmesinde kullanılan araç.

Vulkanizasyon : Kürlenme

Yayılmaz : Dikey veya eğimli bir yüzeye uygulandığında yer çekimi etkisi altında akma göstermeyen yayılmayan, şeklini ve kalınlığını da muhafaza edebilen , katalize olmuş kauçuk.

Zar Kalıp : 2 cm kalınlığın altında , döküm veya yayma tekniği ile oluşturulmuş kalıp. Kullanımı sırasında dengeli bir şekilde sabitlenmesi için desteğe ihtiyaç duyar. (Bakınız Destek Kalıp )

Kalıp Silikonu Kategorisine ait ürünler


RTV 2 Kalıp Silikonu Nedir
Rtv 2 Kalıp Silikonu Rtv 2 kalıp silikonu çift kompenentli...
Rtv 2 Silikon
Rtv 2 kalıp silikonu çift kompenentli silikon elastomerlerdir....
Silikon Kalıp Nasıl Yapılır
kaynak  www.kalipsilikonu.com RTV2 silikon kauçuklar yüksek...
Silikon Kalıp Ayırıcı Sprey
KA 2000 BEST SİLİKON KALIP AYIRICI SPREY ; Yanıcıdır, Silikon...
Kalıp Silikonu Teknik Terimleri
Adisyon Vulkanizasyon : RTV2 silikon kauçukların vulkanizasyon...