kalıp silikonu kalıp silikonu

Kompozit malzemeler pazara veya kendi iş sahanıza yeni ürünlerin tanıtımını kolaylaştıran, verimliliği arttıran, sorunlara çözüm getiren, değerli ve çok amaçlı, nadir bulunan malzemelerdir. Bununla birlikte yeni veya varolan bir ürüne, kompozit teknolojisini uygulamak ve anlamak konusunda bazı hususları bilmek gerekmektedir. Öğrenilecek yeni kavramlar zor değil, ancak önemlidir. Her yeni malzemede olduğu gibi, kompozit malzemelerlede çalışmak için, kompozit malzemelere ilişkin temel bir bilgiye sahip olmamız gerekmektedir. İkinci bölüm içinde reçineler, takviye malzemeleri, dolgu malzemeleri ve katkı malzemelerini kapsayan malzeme teknolojileri üzerinde durulmaktadır. Bu bölümün son kısmında ise, kompozit malzemelerin kalıplama yöntemleri ve son ürünlerin işlevsel gereksinimleri arasındaki karşılıklı ilişkiden ve bunun öneminden söz edilmektedir. Çelik levha, alüminyum kütük veya magnezyum döküm ile yapılan kalıplamalarda ürünün şekillendirilmesi malzemenin temel özelliklerini değiştirmez. Bu durum kompozit malzemeler için mutlak değildir. Kompozit malzemelerin özellikleri ve yapısı ürün şekillendirilirken “ürüne özel” olarak belirlenebilir. Bu yönüyle kompozitler, metallerden daha çok “beton”a benzemektedirler. Beton malzeme sistemleri, betonu oluşturan girdilerin karıştırılması, sonraki aşamada katılaşması ve prizlenmesi ile elde edilmektedir. Kompozit malzemeler çok yönlü ürün seçenekleriyle büyük faydalar sağlayan malzemelerdir. ilk tasarım ve test aşamalarına gereken özen gösterilmezse, uygun proses, malzeme seçimi ve kalite kontrol metodları üretim sırasında doğru kullanılmamışsa, bir takım sorunların yaşanması olasıdır. Ancak bu söylediklerimizle kompozitlerin sağlayacağı faydaları daha verimli bir hale getirebilme garantisini verebilmek, uygulama-geliştirme aşamalarının değerlendirilmesi ve malzeme/proses tasarımı bilgisine sahip olmayı gerektirir. Kompozit malzemelerin ve prosesin yanlış seçilmesi maliyet/ performans dezavantajı sonucunu da doğurabilir.