satın almak için www.kalipsilikonu.com

3D Güvenlikli E Ticaret Sitemizi Ziyaret edebilirsiniz

Poliüretan Döküm Reçinesi

1 e 1 karışımlı ( 100 Birim A 100 Birim B )

Sert - kırılmayan - kokusuz

1 dakikada içinde hava kabarcıklarını atarak jelleşen

30 dakikada kürlenen ( not: bu ürün kesinlikle nem almamalıdır )

Çok hızlı havuz kalıbı ve ürün alabileceğiniz Sağlam bir reçine.

sıvı plastik olarakta adlandırılmaktadır.

Bu ürün serbest yoğunluklu değildir, KABARMA YAPMAZ!!!! 

AMBALAJ ŞEKİLLERİ

5 kg polyol + 5 kg izosiyanat

30 kg polyol + 30 kg izosiyanat

60 kg polyol + 60 kg izosiyanat

halinde satışı yapılmaktadır.

POLİÜRETANIN KULLANIM ALANLARI

Mobilya aksesuarları

Kalıp Havuzu Yapımı

Hızlı Prototip Modeller

Poliüretan Nedir?

Poliüretan köpükler ya da poliüretan esaslı ürünler iki ana malzeme ile bunları kimyasal reaksiyona sokan katalistler ve kabarmalarını (köpürme) sağlayan ajanlardan oluşur. Bu iki ana malzeme: I. Bileşen (Component A) : Poliol SistemII. Bileşen (Component B) : İzosiyanat Poliol Sistem: Polieter veya poliester bazlı poliollerle, bunların içerisine uygun oranlardakonulan katalist, silikon,renklendirici, kabartıcı ajan ve diğer kimyasalların oluşturduğu bir karışımdır. Bu karışımlar bünyelerinde serbest hidroksil (OH) taşırlar.İzosiyanat : Poliol sistemle karıştırıldığında onunla ekzotermik reaksiyona giren ve bünyesinde serbest NCO taşıyan kimyasallardır. İzosiyanatlar taşıdıkları NCO yüzdesine (sayısına) göre tanınır ve adlandırılırlar.

Poliüretan (Köpük) Oluşumu: Poliol sistem (Component A) ve İzosiyanat’ın (Component B) belli oran ve sıcaklıkta karışımıve ekzotermik bir reaksiyonla kabarması sonucu ortaya çıkan köpüğe ya da ürüne Poliüretan denir.

Tüm kimyasal reaksiyonlar gibi bu reaksiyonu da geriye çevirmek olanaksızdır. Yani ortaya çıkan yeni ürün ayrıştırılarak eski iki ürün Comp. A ve Comp. B yeniden elde edilemez (Recycling değildir). Reaksiyon (Köpürme) üç boyutta da ilerleme gösterdiğinden, içinde bulunduğu kabın veya kalıbın tüm boşluklarını doldurarak onun şeklini alır. Poliüretan köpüklerin yayılma özelliği diğer kimyasal ürünlerinkinden çok daha üstündür. Bileşenlerin OH ve NCO yüzdeleri oluşan köpüğün sert (rigid), yarı-sert (semi-rigid) veya yumuşak (flexible) olmasını sağlar.

 

Poliüretan Reçine Kategorisine ait ürünler