epoksi 5 kg ambalaj
epoksi reçine

satın almak için 3d güvenlikli E-Ticaret sitemiz www.epoksirecine.com  adresimizi ziyaret edebilirsiniz

Epoksi reçine endüstride sıklıkla kullanılan güçlü yapıştırıcı özelliği olan bir maddedir.Yapıştırma, koruyucu kaplama ve taşıyıcı malzeme olarak kullanılan her türlü ticari polimer. Epoksi reçineleri çok çeşitli yüzeylere iyi yapışma özelliğine sahip olup, büzülmesi düşüktür ve kimyevi maddelerden az müteessir olur. Ayrıca nem, ısı ve çarpmalara karşı mukavimdir. Bütün bunların yanında çok esnek bir malzemedir.

Esas olarak şeffaf epoksi reçine yapıştırıcı ve koruyucu kaplama olarak kullanılır. Mukavemetleri o kadar fazladır ki, yüksek hızdaki uçakların dış yüzündeki alüminyum parçaların yapıştırılmasında kullanılır. Bunun yanında metalleri, camı ve seramiği yapıştırır. Kaplama maddesi olarak mukavim, elastik, ısıya ve kimyasal tesirlere dayanıklı olması yönünden tercih edilir.

Şimdiye kadar kullanılmışsa da günümüzde basınçlı tankların, araba parçalarının ve roketlerin yapıştırılmasında kullanılması gitikçe yaygınlaşmaktadır. Burada özellikle kimyasal tesirlere karşı dayanıklılığı, mukavemet-ağırlık oranının düşük olmasından tercih edilmektedir. Epoksi reçine Basılı (kart şeklindeki) elektrik devrelerinin izole edilmesinde de kullanılır

Epoksi reçine nerelerde kullanılır?

Epoksi masa yapımı, epoksi sehpa yapımıDeniz taşıtlarının, epoksi reçine masa, arabaların yüzey, metal boruların yüzey kaplamalarında (güçlü ve paslanmayı önleyici olarak). İzolasyon malzemesi olarak elektrik-elektronik malzemelerde. Şeffaflık gerektiren dökümlerde Hava araçlarında, zemin döşemelerinde, yol ve köprü yapımında, hazır beton birleştirmede, otomobil endüstrisinde yapıştırıcı olarak. Dental (diş ile ilgili) yapıştırıcıların bazılarında. Gözlük çerçeveleri, vinil eldivenler, el çantaları ve plastik kolyeler gibi vinil, plastik ve PVC ürünlerinde

EPOKSİ REÇİNE

Epoksi reçine ler geniş bir yelpazedeki kompozit parçaların üretiminde en yaygın kullanıma sahip reçinelerden biridir. Farklı performans düzeylerine sahip bir dizi ürün elde etmek için reçinenin yapısı geliştirilebilir. Epoksi reçineler, spesifik performans özellikleri sağlamak üzere değişik şekillerde formüle edilebilirler veya diğer epoksi reçinelerle karşılaştırılabilirler.

Proses gereklerini yerine getirmek için uygun sertleştirici ve/veya sertleştirici sistemi seçilerek sertleşme hızları kontrol altında tutulabilir. Genellikle epoksi reçineler, bir anhidrit veya bir amin sertleştirici eklendiğinde sertleşme reaksiyonuna girer. Her sertleştirici farklı bir sertleşme profili gösterir ve son ürüne farklı özellikler katar. Tipik sertleşme maddeleri birinci ve ikinci derece aminler, poliaminler ve organik anhidritlerdir. Bu maddeler reçineye stokiometrik oranlarda eklenir ve sertleşme için ısı gerektirir. Kullanılan diğer sertleşme maddeleri arasında bor triflorid kompleksleri gibi katalitik sertleşme maddeleri de bulunur. Bu maddeler katalitik miktarlarda kullanılıp, az bir ısıya veya ısı sertleşmesine ihtiyaç gösterirler. Sertleşme sırasında hiçbir yan ürün meydana gelmez. Sonuçta çıkan sertleşmiş reçine genelde mükemmel kimyasal, mekanik ve elektrik özellikleri olan sert termoset maddelerdir. Epoksi reçineler öncelikle üstün mekanik özellikleri, korozif sıvılara ve ortamlara dayanımı, üstün elektriksel özellikleri, yüksek ısı derecelerine dayanım veya bu değerlerin bir kombinasyonu olarak yüksek performanslı kompozit ürünlerinin üretimi amacı ile kullanılmaktadır. Epoksi reçineler laminat ve döküm uygulamalarında kaplama, yer döşemesi ve yapıştırıcı olarak kullanılır.

Birçok uygulamada doğrudan reçine ile sertleştirici maddenin kullanımı hemen kullanılabilecek uygun ürün verir. Diğer uygulamalar için esas formülasyonda işleme, mekanik ve sertleşme özelliklerini geliştirmek için bazı modifikasyonlar yapmak gerekebilir. Bu modifikasyonlar seyrelticiler, pigmentler, dolgu ve katkı maddeleri, alev geciktiriciler ve hızlandırıcıların eklenmesiyle elde edilir. Epoksi reçineler genellikle üstün performanslı fakat daha yükse maliyetteki reçine sistemlerinin kullanımını öngören kritik uygulamalarda tercih edilmektedir. Epoksi reçineler denizcilik, otomotiv, elektrik/elektronik ve diğer çeşitli sektörlerdeki kompozit parçaların üretiminde performans faktörünün maliyet faktöründen daha önemli olduğu uygulamalarda kullanılmaktadır. Ancak, epoksi reçinenin vizkositesinin çoğu polyester reçineninkinden yüksek olması ve üstün mekanik özellikler elde etmek için post kür gerektirmesi nedeniyle epoksilerin kullanımı zordur.

Epoksi reçinelerin diğer polyesterlere göre sağladığı yararların başında sertleşme sırasındaki düşük çekme özelliği gelir. Bu genelde %1-2’dir. Fakat dolgu maddeleri ile sıfıra indirilebilir. Epoksi reçineler, epoksi ekivalant ağırlıkları veya epoksi moleküler kütleyle (EMM) sınıflandırılır. Bu bir epoksi grubunu ihtiva eden reçinenin gram cinsinden ekivalant ağırlığıdır.

Alternatif olarak bu epoksi miktarı olarak belirtilebilinir. Her kilogram başına reçinenin ekivalant sayısı olarak. Epoksi ekivalantı veya 500 EMM aynı olup, 2.0 epoksi miktarına tekabül eder. Epoksi ekivalantı reçinenin uygun solventle direkt titrasyonu ile elde edilir. Bu titrasyon uygun solventle hidrobromik asid veya perklorik asidle yapılıp, indikatör olarakda kristal metil viyolet kullanılır.

 

Kompozit laminasyon reçinesi 

a) Sıvı reçineler ıslak yatırma ve yan uygulamalarda kullanılır.

b) Düşük molekül ağırlıklı katı reçineler - “prepreg” yapımında solüsyon olarak kullanılır.

Modifiye edilmemiş bisfenol A reçineleri (bisfenol A’nın diglisidil eteri-DGEBA) genellikle ıslak yatırma sistemlerinde ısıyla sertleştirmek için kullanılır. Bunlar aminle sertleştirildiklerinde, diamindifenilmetan (DDM) gibi, 150°C’nin üstünde ısı defleksiyonu ısısıyla mükemmel mekanik ve elektriksel özelliklere sahip olurlar. Kimyasal dayanımları da çok iyidir. Uygulamalarda bazik reçinenin vizkozitesi çok yüksek olduğundan viskoziteyi düşürmek için seyreltici eklenir. Bu ayrıca sertleşme ısısını etkileyip, sistemin akışkanlığını arttırır.

Isıyla sertleşen epoksi reçine sistemlerinin çoğunun ısı defleksiyon derecesi 50°C’nin üstündedir. Bu ısı, “post cure” de yükseltilen derece ile arttırılır. Genelde laminat uygulanırken yapılır. Elektrik laminatları için kullanılan reçineler kullanılan tekniğe (ıslak yatırma, prepreg tekniği) göre sıvı veya katı haldedir. “Prepreg” üretimi için sıvı reçine, EMM 190-250 veya düşük molekül ağırlıklı katı reçine, EMM 450-900 kullanılır. Bunlar prepreglere yapışkan olmayan yüzeyler sağlar. Alev geciktirici laminatlar, genelde bromlu reçineden hazırlanır. Epoksi reçineler cam, karbon ve aramid olmak üzere çeşitli elyaf takviye malzemeleriyle birlikte kullanılmaktadırlar. Bor, tugsten, çelik, bor karbür, silikon karbür, grafit ve kuartz gibi özel takviye malzemeleri için matriks reçine olarak da kullanılmaktadır. Bu son grup küçük ölçeklidir. Nispeten yüksek maliyetlidir. Genellikle yüksek mukavemet ve/veya yüksek sertlik gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Epoksi reçineler özellikle “vakum torba”, otoklav, basınçlı torba, pres, elyaf sarma ve el yatırması gibi kompozit üretim tekniklerinde kullanımda elverişlidir.

Epoksi Reçineler altı sınıfa ayrılır. Bisfenol A bazlı reçineler, glisidil esterler, glisidil aminler, novolaklar, bromlu reçineler, sikloalifatik ve diğer reçineler.

 

Seyrelticiler

Seyrelticiler epoksi reçinelere viskoziteyi düşürmek ve işlemeyi kolaylaştırmak için eklenir. Bunlar reçinenin sertleşmiş özelliklerinide modifiye ederler. Genelde reçineye eklenen seyreltici miktarı ne kadar yüksek olursa viskozite, mekanik özellikler ve kimyasal dayanım o kadar düşük olur. Özelliklerin bozulma düzeyleri seyreltici cinsine göre değişir. Seyrelticilerin -15’e kadar ilave edilmesi sonucunda genellikle çok az bir bozulma görülür.

Seyrelticiler iki sınıfa ayrılır;

  1.  Monoglisidil eterler gibi reaktif seyrelticiler
  2. Reaktif olmayan seyrelticiler

Reaktif seyrelticiler daha çok kullanılır. Nedeni, bunların sertleşmiş yapının bir parçası haline gelip, ayrıştırılamamasıdır.

Son kullanım ihtiyaçlarına göre reçine üreticileri değişik oranda seyreltilmiş reçineler hazırlarlar.

 

Epoksi Reçine Kategorisine ait ürünler


Şeffaf Epoksi Reçine
satın almak için 3d güvenlikli E-Ticaret sitemiz...
3 Boyutlu Zemin Kaplama
Tam şeffaf uv dayanımlı epoksi reçine mizi 3 D zemin...
Şeffaf Epoksi
Şeffaf epoksi ; şeffaflık gerektiren uygulamalarda tercih edilen bir...
Led İzolasyon Reçinesi
LED Epoksi Reçine Son zamanlarda yapılan araştırmalar...